Stad an 't Haeriengvliet

Uut Wikipedia
Liggieng
Meule de Korenaar
Deurtie van de meule
De Nieuwstraete

Stad an 't Haeriengvliet (of kortweg Stad) is een durpje in de gemeênte Goeree-Overflakkee, gelege an ’t Haeriengvliet. D’r weune ongeveer 1.400 mensen. In ’t durp binne een Hervormde kerreke, een Griffermeerde kerke en een Griffermeerde Gemeente. Varder een jachthaevene in een voebalverenigieng. Tot 1966 was Stad 'n eige gemeênte (mae noôit gin 'stad'), daenae hoorden 't tot 2013 bie Menheerse.

In 2006 ging de leste wienkel op Stad dicht. Tot an de jaeren '70 hao het durp een redelijke middenstand, daarnae is het harde teruggeloape. In de jaeren '50 hao je aerdig wat wienkels op het durp. Bovun an de Voorstraete had je op 't 'oekkie van Nierop, die verkocht gaeren in band an de eêne kante in de wienkel in an de are kante raakwaar, de pruumtebak in de segarun waare erug in trek. Lienks hao je Piet Sniejer, die verkocht krujenierswaar, de losse stroope was erug in trek, je most dan wel zaalf un pot mee brienge. Naest Piet Sniejer had je bakkur Silvis, die had niet alleen broad in zo mar die verkocht aak ijs in zaalf gemaekte petat. Daernaest zat schildur Dorsman mit zun wienkel. Daer weer neffen had Hans de melkboer zun wienkel, die kwam aak nog langs de deure mit van allus in nog wat.

Daernaest ao slaeger van der Piel z'n wienkel, die verkocht aolles vant vaareke in van de koeje. Verderop zat Hendrikse mie potten in pannen in daer was vaek 'n smitse bie. In dan ao je an die kante aak nog de bakkerieje Teun Niep, die ao elleke weeke wel 't een of aore koekkie in de anbieding. An de overkante zat Piet de kapper. De klompemaekur heit nog un tiedje zun zaak gehad int gemeentehuus. Daer weer neffen had de scheerbaas zun wienkel. Naest de scheerwiekel had bakker Braber zun wiekel. Verdurop had je dan nog Krien van der Meide de schoenmaekur.

Koninginnedag was vroegur een groot feest op hut durp, iedereen dee mee mit de spelletjes. 't durp was versierd, zelfs mit un erepoorte bie de meule in boven an de Voorstraete. In de Stadse meziekvereniging blies ulder neutje mee. De kinderspeulen waare sogguns op de voetbalweije in de Baagerdreef, smiddags was ter un algorische optocht over het durp, savens ware dur allerlei spelletjes in de Voorstraete. Dur was aak nog un aubade op de Voorstraete, de burgemeester stoend dan niet op het bordes mar op het balkon wat vroegur an het gemeentehuus zat.

Van Stad naer Tiengemeete[bewerk | brontekst bewerken]

Vroegur was hut Haeringvliet nog ope waeter, dus had je nog eb in vloed. Je had toen aak nog strienge winters, soms vroor 't dat 't kraokte, zoas in '63. Dur kwam dan un lage ies op 't Haeringvliet. In as hut dan dik genog was kon je loôpend nae Tiengemete. Dat was meestal un vezetje op de zoendagmiddag. 't was soms harstikke druk op 't ies.

D'r lagge tonnen in 't waeter, van die rooje in groene om de schepen in goeje baenen le leijen. As 't d'r ies lag gieng'j vaek naer die tonnen toe om daer je naem op te schrieven, das leuk voor hut naegeslacht. Wat wielle niet wiste was dat die tonnen om de zoveul tiet uit hut waetur gehael wierre om te worden opgeknapt, ze wiere dan aak weer gevaarfd, dus as je enkele jaerun laetur weer gieng kiekke kon je die naemen niet meer vinde.

Dur is nog un jaer geweest dat hut zo hard gevroore had dat je aan mit de auto ovur hut waetur naer Tiengemeete kon rieje. Dur binne nog wel maasun die daer foto's van ha dienk ik.

Op Tiengemete gieng je dan roend kiekke, hut was tur altiet rustug, dur waare brommers geen auto's of zo. Ik dienk dat hut nog steeds de moeite waerd is om daer us te gaen kieke. Ik ha begrepe dat hut bootje dur nog enkele weekun naer toe vaert, dus ik zou zaage griep die kans mit twee handun an noe hut nog ken.

Voebalvereniging[bewerk | brontekst bewerken]

In 1946 wier de VVS op'ericht in in dat eerst seizoen wiere we al kampioen van Flakkee. We gienge dan mit de uut wedstrijen mit un vrachtwaegun van Trommel. Over de bak was un zeil gespanne, in dur stoende veilingkissies om op te zitte. Je hobbelde oendur weg van de ene naer de are kante van de auto deurdat de verieng niet al te best was, in de wegen waare aak niet wat ze noe binne. Zoon ritje heen in terug mit de vrachtwaegun naer Nieuwe Tonge koste 7 nederlandse zulvere guldens.

Wielle hadde toen aan un koolketter, Bram Wagner kon zo hard schiette dat menege keeper de bal niet zag gaen mar alleen mar hoorde fluite, in hareken schoot tie de bal zelfs dwars deur hut net heen.

Je had toen aak un Flakkees elftal, daerin voetbalde de beste speulers van Goeree-Overflakkee. Jaas Mellaard, Aren de Gans in Aai Arensman wiere daer regulmatig voor gevraegd.

VVS voetbalde toen in de baagerdreef, daer waer noe Malieflouwer zit. Daer stieng toen un houte keet as kleedkaemer. Wasse kon je je eige daer niet dat most je thuus mar doen.

In 1947 most de naem van VVS verandert worre, omdat tur al un club was in de RVB mit die naem, dus toen wier hut SNS. Deur de jaeren heen is SNS menig keertje kampioen geworre, mar aak menig keertje gedegradeerd, hut Volendam van Flakkee.

Externe verwiezingen[bewerk | brontekst bewerken]