Wikipedia:Schriefwedstrijd/2013

Uut Wikipedia

Op initiatief van ~~Zeêland~~ wil ons een schriefwedstrijd 'ouwen. De precieze daotum van inschrieving en beoordelieng zullen in overleg worre bepaeld. Doel is een antal kwalitatief goeie en langere artikels toe te voegen an de Zeêuwse Wikipedia. We 'open op een mooi antel deelnemers en juryleden en zien uut nae een antal mooie nieuwe artikels. Ouddorp (overleg) 5 nov 2013 09:14 (UTC) [reageren]

Jury[brontekst bewerken]

 1. Lotje (overleg) 5 nov 2013 09:26 (UTC)[reageren]
 2. Gasthuis (overleg) 5 nov 2013 19:14 (UTC)[reageren]
 3. Ooswesthoesbes (overleg) 6 nov 2013 14:14 (UTC)[reageren]
 4. ...

Deelnemers[brontekst bewerken]

 1. Ouddorp (overleg) 5 nov 2013 09:27 (UTC) mie het artikel: Reimerswaol (stad)[reageren]
 2. ~~Zeêland~~ overleg 5 nov 2013 15:21 (UTC) mie het artikel: Abraham Lincoln, d'r bin 'enoeg anknopingspunten op aore wiki's. D'n te beoordelen versie[reageren]
 3. -zeevla- (overleg) 6 nov 2013 07:50 (UTC) ik doe 't artikel: Geronimo over die indiaan...[reageren]
 4. Steinbach (overleg) mee 't artikel Jacobus Clemens non Papa 6 nov 2013 17:27 (UTC)[reageren]
 5. BoterBabbelaer (overleg) 22 nov 2013 16:56 (UTC) als 't mag wil 'k 't graeg doen over Nelson Mandela[reageren]

Regels[brontekst bewerken]

"De precieze daotum van inschrieving en beoordelieng zullen in overleg worre bepaeld." Alla, lae me dat dan 'ier mae doeë. En an me toch bezig bin, è 'k nog wè wat te vraegen. Dus:

 • 'Oeneer moe je mee 'n inschrievienge kommen?
 • 'Oeneer moe je klaer weze?
 • Waer mag je artikel over gae? 't Liefste over ZGF (Zeêland/Goereê-Flakkeê) of gewoon over aolles? (Ik weête a wat Burgerhallojan dienkt, mee z'n Abraham Lincoln :) )
 • 'Oe lang moet 't weze? Lengte alleêne is nie 't eênigste criterium (j 'eit 'r niks an a jen 'm nie om'oôg kriegt, zeide mien vriendinne vannacht :P) mae uut de inleidienge bleek toch wè dat de Schriefwedstried ok wè vò langere artikels bedoeld is.
 • Moe d'r voetnoten bie? En zò jaet, vo aolles, zòas op d'n Iengelse Wikipedia? En zò neênt, dat wille je toch zeker wè bronnen onder an 't artikel eej?
 • Meuge aoren d'r eigen onder 't schrieven mee joen artikel bemoeie? As t'r iemand 'n gewoon artikel schrieft, en 't is bevobbeeld nie goed gespeld, of vreêd partiedig, dan wies je 'im daerop. An d'n aore kant wil je toch wè dat iemand de pries in z'n eêntje wint, en nie mee 'ulpe van aoren.
 • De kwaliteit van 't Zeêuws, oor dae nog op gelet? Of gaet d'in'ouwelijke juust'eid van 't artikel toch echt wè vò? Steinbach (overleg) 5 nov 2013 15:41 (UTC)[reageren]
Ik vind dat 't ok over 'n aore onderwerp mot kunne. 'T mot minimael 20 zinnen ehn. Wè bronne, mae hin voetnoten. D'n kwaliteit van 't Zeêuws mot ok op worre 'eled, mae ok op juust'eid mot worre 'eled. Deze dingen bin mien mening, dus as jie wat aores dienkt, zet 't d'r 'erust bie.~~Zeêland~~ overleg 5 nov 2013 18:01 (UTC)[reageren]
Een ongerwerp over Zeêland 'eit wè de voorkeur mae 'oeft nie persé. As je nog an het schrieven bint an het artikel ist handigst a'j d'r alleênig mee bezig bint, anders zouwe aore de beoordelieng kunnen beïnvloede. Ik 'eb gin moeite mie voetnoten, mae dat moe wè meerwaorde èn. De kwaliteit van het Zeêuws is belangriek mae voe niet-Zeêuwse juryleden moeilijk te bekieken. Ik zal es verzinne over een voorstel voe een liestje mie criteria voe de jury. Ouddorp (overleg) 5 nov 2013 21:21 (UTC)[reageren]
Wat zu'men ofspreke as daotums? Inschrieve tot vuuftien november en dan de tied tot tende van dit jaer (31 december)? Of 'ao joele aore gedach'n? Ouddorp (overleg) 6 nov 2013 18:30 (UTC)[reageren]
Zukswat ao ik ok gedocht. Steinbach (overleg) 6 nov 2013 18:40 (UTC)[reageren]
'k bin 't mee hulder eens ~~Zeêland~~ overleg 6 nov 2013 18:48 (UTC)[reageren]

Reglement voo de jury van de Nederlandstaelige schriefwedstrijd[brontekst bewerken]

Ieronger het reglement van de Nederlandstaelige schriefwedstrijd, wat ik as voorstel voo deze schriefwedstrijd ietewat angepast heb. Wat dienke julder 'iervan?

Spelregels[brontekst bewerken]

 1. De jury beoordeelt alleen de bijdrage(n) van de deelnemer(s) aan het wedstrijdartikel tussen 1 november 2013 en 31 december 2013,
 2. De jury beoordeelt de bijdragen aan de hand van onderstaande beoordelingscriteria.
 3. De jury maakt bij het beoordelen geen onderscheid des persoons.
 4. Bijdragen van een team van twee deelnemende gebruikers worden door de jury op dezelfde wijze beoordeeld als waren ze van één deelnemer.
  Een coach mag als een soort tweede deelnemer beschouwd worden.
 5. Inschrijven - alleen of in teamverband van twee gebruikers - is mogelijk vanaf 1 november 2024, onder vermelding van het te verbeteren of aan te maken artikel en eigen gebruikersnaam/-namen;
 6. De deelnemers zijn geheel vrij in hun keuze van het artikel dat ze voor de wedstrijd willen aanmaken of verbeteren.
 7. Indien een artikelonderwerp reeds ingeschreven is dan kan dit niet door een andere deelnemer gekozen worden.
 8. Wijzigen van gekozen artikelonderwerp is mogelijk tot op het laatste moment.
 9. De jury behoudt zich het recht voor om data, reglementen en dergelijke tussentijds aan te passen, in het belang van het wedstrijdverloop. Zij heeft de mogelijkheid om eventuele knelpunten op te lossen waarin niet door de spelregels is voorzien. Voorts heeft zij de mogelijkheid om een limiet betreffende het aantal inschrijvingen in te stellen.
 10. De jury en voorlopige organisatie zijn uitgesloten van deelname en medewerking aan de artikelen.

Beoordelingscriteria[brontekst bewerken]

 1. De inleiding. Deze mag niet te lang zijn maar ook niet te kort, en bevat een begrijpelijke en complete definitie van het onderwerp en een kort overzicht van het onderwerp.
 2. De indeling of structuur, waaronder de keuze voor kopjes en de alinea-indeling. De structuur is overzichtelijk, logisch en/of kent een natuurlijk verloop. Hoofdzaken worden van bijzaken onderscheiden.
 3. De opmaak moet niet te veel afwijken van wat gebruikelijk is. Zo mogelijk worden relevante afbeeldingen gebruikt. Afbeeldingen, tabellen en/of grafieken worden zo veel mogelijk met een korte tekst beschreven. De opmaak dient niet af te leiden door onrustig gebruik van afbeeldingen, sjablonen of andere elementen.
 4. De inhoud. Bij een goed artikel is de inhoud gewogen, neutraal, relevant ten opzichte van het onderwerp en vooral zo compleet mogelijk. De inhoud moet voldoende zijn om het onderwerp recht te doen, aan de andere kant niet verder gaan dan noodzakelijk is. Daarnaast moet de inhoud geen zaken bevatten die duidelijk niet encyclopedisch zijn. Afbeeldingen, tabellen, sjablonen en/of grafieken worden alleen gebruikt als ze relevant zijn voor de inhoud van het artikel.
 5. De stijl. Hieronder vallen leesbaarheid, grammatica, spelling, woordgebruik en zinsbouw. Het taalgebruik is zo veel mogelijk doelgroepgericht: het Zeeuws is toegankelijk voor de belangstellende, niet-gespecialiseerde lezer met een gemiddelde algemene ontwikkeling.
 6. De verifieerbaarheid. Controversiële beweringen in een artikel dienen met een bronvermelding onderbouwd te worden. De gebruikte bronnen dienen zo veel mogelijk van toepassing te zijn op het onderwerp en relevant te zijn voor het onderwerp. Een bron dient daarnaast zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Niet het aantal bronnen is van doorslag, maar het soort bronnen. Liefst worden zo veel mogelijk secundaire i.p.v. primaire bronnen gebruikt.
 7. De balans. De opbouw van het artikel dient in evenwicht te zijn.

Tijdpad[brontekst bewerken]

 • De inschrijving is open vanaf 1 november 2013;
 • De wedstrijd sluit op 31 december 2013. De vanaf dat moment aangebrachte wijzigingen worden niet meer door de jury meegenomen in de beoordeling;
 • De jury zal de uitslag bekendmaken op een zo kort mogelijke termijn na 20 januari 2014, onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden.

Ter info, de Nedersaksische schriefwedstrijd mee ok d'rbie de beoordelieng: (Nedersaksische skriefwedstrijd). Ouddorp (overleg) 19 nov 2013 07:30 (UTC)[reageren]

De juryleden zijn begonnen zijn met het jurywerk zodat de deelnemers hun sjablonen van de artikelpagina's kunnen halen. Lotje (overleg) 19 jan 2014 14:44 (UTC)[reageren]

Vraagje aan de Jury[brontekst bewerken]

Hoe zetten we op het artikel dat het bijv. de schrijfwedstrijd heeft gewonnnen?, met een ster? of met een gouden pen? of niet? De Schrijver krijgt waarschijnlijk wel een of ander sjabloon ofzo. ~~Zeêland~~ overleg 19 jan 2014 15:23 (UTC)[reageren]

Goeie vraag. Persoonlijk zou ik een ster zetten op het artikel en een gouden pen op de OP van de auteur zetten. Lotje (overleg) 19 jan 2014 15:46 (UTC)[reageren]

Wanneer is de Uutslag bekend. ?? ~~Zeêland~~ overleg 23 jan 2014 19:16 (UTC)[reageren]

De jury is nog in beraad. :-) Lotje (overleg) 23 jan 2014 22:07 (UTC)[reageren]
Heb maar een pen op de paginas gezet. Lotje (overleg) 4 feb 2014 09:15 (UTC)[reageren]

De uitslag van de schrijfwedstrijd is:

1. Jacobus Clemens non Papa van Steinbach en Reimerswaol (stad) van Ouddorp

3. Abraham Lincoln van ~~Zeêland~~

De artikelen Geronimo van -zeevla- en Nelson Mandela van BoterBabbelaer zijn na een veelbelovend begin niet afgemaakt en konden daarom niet door ons beoordeeld worden.

De jury heeft met groot genoegen de bijdragen van de deelnemers aan de schrijfwedstrijd gelezen. Het was zeer moeilijk om een winnaar te kiezen. Uiteindelijk zijn er dan ook twee winnaars.

Het artikel over Jacobus Clemens Non Papa is een schoolvoorbeeld van een encyclopedisch artikel: goede indeling, goede stijl en de juiste vakliteratuur is gebruikt. Moeilijk vakjargon wordt op elegante wijze in het Zeeuws uitgelegd. Wel betreurt de jury het dat het artikel enigszins onder tijdsdruk geleden heeft zodat er op het eind een aantal technische termen niet zijn uitgelegd, een paar links verkeerd zijn aangemaakt, er geen illustraties waren en ook de invloed van Clemens Non Papa op zijn tijdgenoten niet behandeld wordt. De meeste van deze gebreken zijn inmiddels verholpen, maar dat was na de deadline en die aanpassingen tellen dus helaas voor de schrijver niet mee.

Het artikel over Reimerswaal biedt een fraai, helder en uitvoerig overzicht van de voornaamste feiten uit de geschiedenis van deze belangrijke verdwenen Zeeuwse stad. Het artikel is goed geïllustreerd en vooral het kopje over de nawerking met veel interessante informatie en een mooi gedicht van Gerrit Achterberg heeft de jury kunnen bekoren. Zij vindt het jammer dat alleen gebruik is gemaakt van onlinebronnen en niet van het in 2012 verschenen eerste deel van de Geschiedenis van Zeeland. Ook was het artikel gebaat geweest bij een paragraaf over de ontwikkeling van de geografie van Reimerswaal.

De bijdrage over Abraham Lincoln is in de ogen van de jury het mooist vormgegeven van de drie: goede, afwisselende en functionele afbeeldingen. Tevens zien wij in het artikel een duidelijke weergave van de belangrijkste feiten uit de biografie van deze president. Wel had de jury iets meer willen lezen over de context waarbinnen Abraham Lincoln functioneerde en vooral over zijn opvattingen over slavernij, die zo belangrijk waren voor het ontstaan van de Amerikaanse Burgeroorlog.

Wij feliciteren de prijswinnaars met het geslaagde resultaat en danken iedereen die heeft meegedaan aan de wedstrijd. De bijbehorende eretekenen zullen op de artikelen en op de overlegpagina van de winnaars geplaatst worden. Namens de jury, Gasthuis (overleg) 3 feb 2014 20:09 (UTC).[reageren]

Bedankt voor de uitslag! Ik ben er natuurlijk erg blij mee! Juryleden, bedankt voor het werk wat jullie erin hebben gestoken. Wanneer we eind van het jaar voldoende deelnemers bij elkaar krijgen moeten we maar proberen weer een nieuwe wedstrijd op te zetten. De schriefwedstrijd heeft in ieder geval weer meer leven gebracht op de Zeeuwse wikipedia en dat is wel leuk! Ouddorp (overleg) 4 feb 2014 10:28 (UTC)[reageren]
Ok bedankt voor de uitslag, Iedereen bedankt, en Ouddorp en Steinbach gefeliciteerd met jullie eerste plaats. ~~Zeêland~~ overleg 4 feb 2014 15:28 (UTC)[reageren]