Naar inhoud springen

Wikipedia:Schriefwedstrijd

Uut Wikipedia

Op initiatief van ~~Zeêland~~ wil ons een schriefwedstrijd 'ouwen. We 'open op een mooi antel deelnemers en juryleden en zien uut nae een antal mooie nieuwe artikels. Ouddorp (overleg) 5 nov 2013 09:14 (UTC) [reageren]

Archief 2013

Jury[brontekst bewerken]

 1. ...
 2. ...

Deelnemers[brontekst bewerken]

 1. ...
 2. ...

Regels[brontekst bewerken]

Reglement voo de jury van de Nederlandstaelige schriefwedstrijd[brontekst bewerken]

Ieronger het reglement van de Nederlandstaelige schriefwedstrijd, wat ik as voorstel voo deze schriefwedstrijd ietewat angepast heb. Wat dienke julder 'iervan?

Spelregels[brontekst bewerken]

 1. De jury beoordeelt alleen de bijdrage(n) van de deelnemer(s) aan het wedstrijdartikel tussen 1 november 2014 en 31 december 2014,
 2. De jury beoordeelt de bijdragen aan de hand van onderstaande beoordelingscriteria.
 3. De jury maakt bij het beoordelen geen onderscheid des persoons.
 4. Bijdragen van een team van twee deelnemende gebruikers worden door de jury op dezelfde wijze beoordeeld als waren ze van één deelnemer.
  Een coach mag als een soort tweede deelnemer beschouwd worden.
 5. Inschrijven - alleen of in teamverband van twee gebruikers - is mogelijk vanaf 1 oktober 2024, onder vermelding van het te verbeteren of aan te maken artikel en eigen gebruikersnaam/-namen;
 6. De deelnemers zijn geheel vrij in hun keuze van het artikel dat ze voor de wedstrijd willen aanmaken of verbeteren.
 7. Indien een artikelonderwerp reeds ingeschreven is dan kan dit niet door een andere deelnemer gekozen worden.
 8. Wijzigen van gekozen artikelonderwerp is mogelijk tot op het laatste moment.
 9. De jury behoudt zich het recht voor om data, reglementen en dergelijke tussentijds aan te passen, in het belang van het wedstrijdverloop. Zij heeft de mogelijkheid om eventuele knelpunten op te lossen waarin niet door de spelregels is voorzien. Voorts heeft zij de mogelijkheid om een limiet betreffende het aantal inschrijvingen in te stellen.
 10. De jury en voorlopige organisatie zijn uitgesloten van deelname en medewerking aan de artikelen.

Beoordelingscriteria[brontekst bewerken]

 1. De inleiding. Deze mag niet te lang zijn maar ook niet te kort, en bevat een begrijpelijke en complete definitie van het onderwerp en een kort overzicht van het onderwerp.
 2. De indeling of structuur, waaronder de keuze voor kopjes en de alinea-indeling. De structuur is overzichtelijk, logisch en/of kent een natuurlijk verloop. Hoofdzaken worden van bijzaken onderscheiden.
 3. De opmaak moet niet te veel afwijken van wat gebruikelijk is. Zo mogelijk worden relevante afbeeldingen gebruikt. Afbeeldingen, tabellen en/of grafieken worden zo veel mogelijk met een korte tekst beschreven. De opmaak dient niet af te leiden door onrustig gebruik van afbeeldingen, sjablonen of andere elementen.
 4. De inhoud. Bij een goed artikel is de inhoud gewogen, neutraal, relevant ten opzichte van het onderwerp en vooral zo compleet mogelijk. De inhoud moet voldoende zijn om het onderwerp recht te doen, aan de andere kant niet verder gaan dan noodzakelijk is. Daarnaast moet de inhoud geen zaken bevatten die duidelijk niet encyclopedisch zijn. Afbeeldingen, tabellen, sjablonen en/of grafieken worden alleen gebruikt als ze relevant zijn voor de inhoud van het artikel.
 5. De stijl. Hieronder vallen leesbaarheid, grammatica, spelling, woordgebruik en zinsbouw. Het taalgebruik is zo veel mogelijk doelgroepgericht: het Zeeuws is toegankelijk voor de belangstellende, niet-gespecialiseerde lezer met een gemiddelde algemene ontwikkeling.
 6. De verifieerbaarheid. Controversiële beweringen in een artikel dienen met een bronvermelding onderbouwd te worden. De gebruikte bronnen dienen zo veel mogelijk van toepassing te zijn op het onderwerp en relevant te zijn voor het onderwerp. Een bron dient daarnaast zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Niet het aantal bronnen is van doorslag, maar het soort bronnen. Liefst worden zo veel mogelijk secundaire i.p.v. primaire bronnen gebruikt.
 7. De balans. De opbouw van het artikel dient in evenwicht te zijn.

Tijdpad[brontekst bewerken]

 • De inschrijving is open vanaf 1 oktober 2014;
 • De wedstrijd sluit op 31 december 2014. De vanaf dat moment aangebrachte wijzigingen worden niet meer door de jury meegenomen in de beoordeling;
 • De jury zal de uitslag bekendmaken op een zo kort mogelijke termijn na 20 januari 2015, onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden.