Naar inhoud springen

Sieskerke

Uut Wikipedia
Kerke van Sieskerke in 1897
Kerkof in 2013

Sieskerke (Nederlands: Sinoutskerke) is een durpsje in de hemeênte Bossele in de Nederlanse provincie Zeêland. In 2020 ao het g'ucht zo'n 40 inweuners. Nae een flienke brand in 1906 is de kerke niet meer opgebouwd en noe ister allenig nog het kerkof. Deze kerke zou al in 1196 gebouwd ao gewist. As gevolg van particulier initiatief plaesende de gemeênte in 2003 een klokkenstoel. Op 9 juli 2003 om 15.30 uur klonk voo 't eêrst sins 1906 weer klokgelui in Sieskerke. An weerskanten van Sieskerke staen nog witte pleknaembor'n.

Sieskerke was toet an 1795 saeme mie Baesdurp een eihe 'eêrlijkeid en toet an 1816 een gemeênte. Van der Aa omschreef het durpsje in 1839 as volgt: Sinoutskerke, heerl. op het eil. Zuid-Beveland, prov. Zeeland, arr. Goes, kant. Heinkenszand, gem, 's Heer-Abtskerke-Sinoutskerke-en-Baarsdorp; palende N. W. aan de heerl. Baarsdorp, N. O. aan de jurisdictie van Goes, O. aan 's Heer-Abtskerke, Z. aan Nisse, W. aan Heinkenszand. Deze hcerl. bevat het d. Sinoutskerke en eenige verstrooid liggende huizen. Zij beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 451 bund. 4 v. r. 41 v. ell. en daaronder 442 bund. 71 v. r. 98 v. eil. belastbaar land. Men telt er 13 h., bewoond door 18 huisgez., uitmakende eene bevolking van 50 inw., die meest in den landbouw hun bestaan vinden, hebbende men er zeer schoon en welig1 bouwland. De inw., die er allen Herv. zijn, behooren tot de gem. van 's Heer-Abts-en-Sinoutskerke. Men heeft in deze heerl. eene school, welke gemiddeld door een getal van 30 leerlingen bezocht wordt. In het jaar 1353 heeft Maximiliaan van Bourgondië, zijne zuster Jacoba, die met den Heer van Kruiningen getrouwd was, bij uitersten wille aangesteld tot vrouw van Sinoutskerke, Ter-Nisse, Schoebekerke, Duiveland en St.-Jansland. Thans wordt Sinoutskerke in eigendom bezeten door de erven van Cornelis Baron de Perponcher, te 's Gravenhage en elders; Jonkheer Pieter D. van Citters, te Middelburg; Herman de Leeuw van Coolwijk en L. de Fouw Jz., te Goes; de wed. Cornelis van Citters, te Heinskenszand, en Mr. Martinus Pieter Blaauwbeen, te Goes. Het d. Sinoutskerke, eigenlijk Heer-Sinoutskerk, ligt 1 u. Z. Z. W. van Goes, ¾ u. O. ten N. van Hcinkcnszand, ½ u. W. ten N. van 's Heer-Abtskerke. Het is een geringe plaats, die des winters meest door water omringd is. Men telt er in de kom van het d. 9 h. en ongeveer 40 inw. De kerk is een redelijk groot gebouw, waarvan echter alleen het oostelijk gedeelte gebruikt wordt, makende dit nu eenc nette kerk uit. .Zij heeft eencn spitsen toren, doch is van geen orgel voorzien. Aan den koepel van bet ongebruikte of westelijke gedeelte der kerk, vindt men nog een tiental vrij groote geschilderde beelden, als herinneringen aan den vorige eeredienst.

Lienks nae buten[bewerk | brontekst bewerken]