Naar inhoud springen

Seêrenoek

Uut Wikipedia
Liggienge
Kerke van Seêrenoek
Pastorie van de Hervormde Kerke

Seêrenoek (Nederlands: 's-Heerenhoek) is een plekke in de gemeênte Bossele en wor ok wea Pearehat genoemd. D'r weune zo'n bitje 2.005 persoônen (2023). Seêrenoek is een katoliek durp in de Zak van Zuud-Beveland, korte bie het Sloehebied. Ut durp is ontstae in 1616 op een kruuspunt van dieken in ienkele droôggeleide polders.

Mee carnaval ist aoltie stikke druk in Seêrenoek. De optocht trekt aoltie duuzenden mensen nae 't durp. D'r is zelfs een groep vrouwelijke bouwers, die D'n derde elt 'iete. Ok buute carnaval ist een bekende uutgaonsplekke op Zuud-Beveland. Een bekende kroeg ist Klompekot. De voebalvereenigieng 'iet VV de Patriezen. Vadder wor 't er ielek jaer een internaotionaole wielerwedstrijd gehouwen.

Voo'een was 't ok een protestante kerke op 't durp, mae die is ver'uusd nae 't Openluchtmuseum in Arnhem.

Stikje int dialect van Seêrenoek

[bewerk | brontekst bewerken]

Het is glad m'n bedoelige nie om sterke verhalen te schrieven, mè zo af en toe bin d'r toch wè 's van die diengers dî à je over prôôte mot. Noe è ze op Serenoek, ik prôôte noe van een jaer of wat terug, een brandweer. En nie zomè een gewone brandweer, néé een buutengewone brandweer. Méé van de beste ploegen in Zeeland. Ze vergadere vee. Ze oefene bie 't leven en spullen dà ze è. Slangen, spuiten, ladders, bielen, afijn noem mè op. En een auto! Puik in de verve. En poese dà ze doe!

Noe stoeng dien auto op'eborge in de loods bie de smid. Mè dat kon op d'n duur nie langer. Dust: ouwoere op 't gemeentuus en werentig wat dienk je? 't Gî deur: d'r komt een kazerne.

Op 't gemeentuus gêê ze an 't tekenen en an 't rekenen. Wat git 't koste en wat mot'r zoà in?

'D'n auto mot 'r in vanzelf en d'r mot 'n werkbanke komme voe onder'oud en me motte kunne vergadere. Noe nie mî in 't café.' Amtenaeren komme:

- Oké. Een vergaderruimte dus. (amtenaer)

'Ja en me wille ok wè is een komme koffie zette.'

- Oké. Een soort keukentje dus.

'Wéér ange me ôonze pakken en helmen enzo, en à je toevallig is éél nodig nî de plee mot?'

- Oké. Een garderobe dus en een toilet.

'En voe de spullen voe de carnavalsoptocht zou 't toch wè lekker weze à t'r een zoldertje boven de garage kwiem.'

- Oké. Een zoldertje komt er.

Amtenaeren an 't werk, en rekene! Tekenaeren an 't werk, lijnen zette. Wat gî dat koste? Nie weinig, dat mô je nie dienke. Mè 't komt klaer. De begrôôtige en de tekeniengen.

Mè die motte nog eventjes nî een aar berootje. De schoon'eidscommissie. Jammer, dî vôôle ze over de ôôgte van de goote en de kleuren van de pannen. Nieuwe tekeningen, eventjes opnieuw rekene, kost wè wéé een stuver of wat. Mè afijn een lank verhaal wat in'ekort: ze kunne an de slag. Dus een garage, vergaderzaal, keuken enzovoort, enzovoort. Licht en gas d'r in. Schilder d'r in en ja or 't komt klaer.

Officieel opene. Vlaggen op durp. Fanfare, zondags pak an, de burgemeester mie z'n kittik, de wet'ouwer, de pastoor, uniformen mie sterren en strepen. Toesprêeken, applaus. 't Is gewoon feest!

En dan: den auto, tjongen wat blienkt 'n. De roldeure open en … d'r in? Nee, d'r vóór. D'n auto kan d'r nie in. 't Deurgat is te lêêge. Nie, vee oor, zomè zowat 15 centimeters...

Wien lacht dî ? Gîn paniek. Wordt opgelost, kost nie zovee. Een goeie veertien dêêgen en 't is oké. Intussen is de poletiek an 't ergeweren over de begrootige. Om kort te gêên: d'r motte een paer brandweercorpsen verdwiene. Het wordt ôollemille te diere. En wat dienk je? Wien mot 'r eest uut ? Ja, juust ! Serenoek.

Weunachtig in Seêrenoek

[bewerk | brontekst bewerken]

Lienks nae buten

[bewerk | brontekst bewerken]