Eversdiek

Uut Wikipedia
Everdiekseweg 7. Foto uut 1964
Nog een keer Everdiekseweg 7.

Eversdiek (Nederlands: Eversdijk) is 'n g'ucht in de gemeênte Kapelle. Toet an 1815 wast een eihe gemeênte. De kerke van Eversdiek was gewijd an St. Paulus. Al mee de Reformaotie is Eversdiek op kerkelijk gebied bie Kapelle getrokken. De vanaf dat moment ongebruukte kerke is in 1821 ingestort. In 1840 wier de toren gesloopt.

De klokke was in 1525 deu Petrus Waghevens gegoten en had een zuuver geluud. De klokke droog het voggende opschrift: Sebastiaen ben ic ghegoten van Peter Waghevens te Mechelen binnen lof heb God tot rechter minnen, MCCCCCLLD Op 11 juni 1840 is de klokke int openbaer verkocht.

Het waepen van Eversdiek bevat in zulver een wild zwijn van saebel (zwart) op een losse grond van sinopel (groen). Noe bestit Eversdiek uut verspreid stoônde boerderiejen en weun'uuzen an de middeleêuwse kerkring, de Kerkhofweg en de Eversdiekseweg.

Van der Aa omschrieft het g'ucht in 1839 as volgt: Eversdijk, heerl. in Zuid-Beveland, prov. Zeeland, arr. en kant. Goes, gem. Kapelle-Biezelinge-en-Eversdijk; palende N. aan de heerl. Kapelle, O. aan de heerl. Vlake, Z. aan de Hont, W. aan de heerl. 's Gravenpolder en Kloetinge. Deze heerl. bevat het geh. Eversdijk en eenige verstrooid liggende huizen, beslaat eene oppervlakte van 413 bund. 40 v. r . 13 v. ell., telt 14 h., bewoond door 17 huisgez., uitmakende eenen bevolking van 80 inw., die alleen hun bestaan vinden in den landbouw. De inw., die op vier na, allen Herv. zijn, behooren tot de gem. Biezelinge-en-Eversdijk. — De 4 R. K., welke men er aantreft, worden tot de stat. van Goes gerekend. Men heeft in deze heerl. geen school, maar de kinderen genieten te Biezelinge onderwijs. Het geh. Eversdijk ligt 1 u. Z. ten O. van Goes. Vroeger was het een d., met een fraai kerkje, dat eenen dikken toren had, die van klok en uurwerk voorzien was. Deze kerk is in het jaar 1821 ingestort en later geheel afgebroken; terwijl de toren in 1840 gesloopt is. De kerk was gesticht door eenen Heer uit het geslacht van Evere, dat afstamde van eenen jongeren zoon der Graven van Evergem in Vlaanderen. De nakomelingen van deze Edelen hebben later de stamnaam van Eversdijk aangenomen, welke naam onderscheidene malen op de regeringslijsten der stad Goes te vinden is. Onder anderen is Mattheus Eversdijk, Burgemeester van Goes, bekend in de geschiedenis als een slagtoffer der partijschap, ten gevolge waarvan hij in 1691 gebannen werd. In dit geslacht schijnt de heerl. verbleven te zijn tot op het laatst der zeventiende eeuw, als wanneer zij in dat van Van der Laan schijnt te zijn overgegaan; want in het jaar 1686 werd zij verheven op Jonkheer Johannes van der Laan. De heerl. behoort thans aan onderscheidene partikulieren onder de benaming van ambachtsheeren. Het wapen van Eversdijk bestaat in een veld van zilver, beladen met een wild zwijn van sabel (zwart); hoewel de latere Heeren van het geslacht Van Eversdijk, die door huwelijk met de geslachten van Smallegangen, Van den Abeele, Van Erp en Van Heenvliet zijn vermaagschapt geweest, het wapen hunner vooronderen gekwartierd hebben met den geluipaarden leeuw van Heenvliet, met tong en klaauwen van azuur (blaauw), op een veld van keel (rood).

Zie ok[bewerk | brontekst bewerken]

Externe verwiezieng[bewerk | brontekst bewerken]