Prediker (Biebelboek)

Uut Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tekst uut Prediker op een 'uus in Zutphen.

Prediker is een Biebelboek uut 't Ouwe Testamant, 'eschreven deu Salomo. Ieronger wor Prediker 1 in 't Zeêuws weer'egeve:

 1. Ier bin de woorden van Prediker. Dat was ter eên van David, en ie was keunik in Jeruzalem.
 2. Aol voe niks, zei Prediker, aol voe niks; ‘t is uuteindelik aol voe niks.
 3. Wat lever aol da gesjouw onder den emel noe eigelik op voe de me'nsen?
 4. Wan den êne generasie die gaèt en den aren die komt, mae de wèreld bluuf voe eêuwig bestae.
 5. ‘t Zunnetje kom op en ‘t zunnetje gaè onder, mae dan gaè tet wee gauw trug naè de plekke daèr a ‘t opkwam.
 6. De wind waai naè ‘t zuden en ie draai naè ‘t noorden; ie draai aolmae in de rondte, mae dan waai ten wee net as in ‘t eêste.
 7. ‘t Waeter stroam aol naè de zeê, mae de zeê raèk noôit vol, wan ‘t waeter gaè wee trug naè de plekke daèr a ‘t vandaen kwam.
 8. Der wor wat of’esjouwd, en gin me:ns kan ‘t uutlegge. De me:nsen zie:e ‘t wè, en de me:nsen ôre ‘t wè, mae ‘t drieng nie toet ze deur.
 9. Wat a ter a eêder ewist ei, dat za ter laeter wee weze; en wat a ter a eêder edaen is, dat za laeter wee edae worre: der is niks nie:uws onder den emel.
 10. En a ter ‘s wat is daèr a je van zou zegge: Kiek, da’s zeker wat nie:uws? Dan ei tet der a eêder ewist, a voor ônzen tied.
 11. Me wete niks mì van wat a ter vroeger was; net zòmin as a laeter de me:nsen nog wat wete van wat a ter noe nog aol mò komme.
 12. Ik bin Prediker uut Jeruzalem; ik was de keunik van Israël.
 13. En ik è vee nae'edocht. Mie aol m’n kennis en ervaerieng bin ‘k gaè zoeke naè de zin van aol ‘t gesloof ier onder den emel, wan ‘t is zwaer werk daèr a God de me:nsen d’r eigen mie of laèt beule.
 14. Ik è aol ‘t labeur onder den emel ezie:e, en ik zag da ‘t eên gemartel was, en aol voe niks.
 15. Wan wat a krom is, da ka je nie rechte kriege; en wat a ter nie is, da ka je nie telle.
 16. Ik doch bie m’n eigen: Kiek, ik stae oage in anzie:n, en ik stae beter bekend as aol die a voor mien in Jeruzalem zatte. Ik è zòvee ervaerieng op’edae, en zòvee kennis.
 17. En ik bin eêl goe:d nae gaè dienke: over verstand, en over zottig'eid en onverstand. Mae op den duur zag ik da dat ok wee gemartel is.
 18. Van vee kennis wor je neerslachtig: oe meêr a je weet, oe somberder a je gaè worre.

Bronne[bewerk | brontekst bewerken]