Naar inhoud springen

Lucas

Uut Wikipedia
3e eêuws Grieks papyrus fan het Evanhelie van Lucas

Lucas is 't dorde Biebelboek uut 't Nieuwe Testamant. Een bekende geliekenis uut dit boek is die van De verlore zeune. Ieronger wor Lucas 2:1-20 in 't Ouwdurps weer'egeve:

De geboorte van Jezus

[bewerk | brontekst bewerken]
 • 1 In die daegen kondegende Augustus ‘t besluut of dat alle meansen die in z’n groeote waereldriek weunende, d’reige moste laete inscbrieve.
 • 2 Deeze ieerste riggestrao’sie wier uutevoerd in d’n tied dat Quirinius landvoogd was oover Syrië.
 • 3 Iederieen gieng vromme nae de plekke wieerdat z’n famielie oeorspronkelek vandaen kwam, om z’neige dieer te laete inschrieve.
 • 4 Dat dee Jozef dus aok. Die gieng van Nazaret in Galileä nae Judeä, nae de geboortestad van David - nae Betlehem dus - want hie was ‘n ofstammelienk van keuneng David.
 • 5 In Betlehem zouw Jozef z’neige dus laete inschrieve, saeme mit Maria, ‘t meisjie mit wiedat ‘n in ongertrouw was. In, zoeoas de leezer weet, was Maria in verwachteng.
 • 6 Toe ze dieer ankwamme, in Betlehem dus, was dat net d’n tied wieerop ze d’r kind verwachtende.
 • 7 In Maria beviejl van ‘n jongetjie - d’r ieerste kind. Ze wong ‘t in doeken in lei ‘t bie gebrek an beeter in ‘n voerbak van de bieesten, want ze moste in ‘n stal slaepe, omdat ‘r gieen plekke voor d’r was in de herrebearge.
 • 8 In de buurte van die stal waere herders die de nacht buute deurbrochte om de wacht te houwene bie d’r kudde.
 • 9 In op ’n gegeeve aogenblik stieng d’r inieens in iengel van de Hieere voor d’r, in ze zagge d’reige omstraeld deur de hieerlekheid van de Hieere God. Ze wiere zoeomar doeo’sbenaowd vanweege wat ‘r allemaele om d’rheene beurende.
 • 10 Mar d’n iengel zei: Maek je’eige mar niejt ongerust, want luuster mar ‘s nae wat ‘k je te verteIlene hea. Ik komme ‘je ‘n hieele feine boo’schap brienge, In boo’schap die bestemd is voor ‘t hieele volk Israël.
 • 11 Vandaege is in de stad van David je Redder eboore: Christus, de Hieere!
 • 12 In dit za ‘t bewies weeze dat ‘t ‘n boo’schap van God de Vaoder zelf is die ‘k je hier brienge: Je zal een kind vinde dat ze, in doeken erold, in ‘n voerbak voor de bieesten eleid hea.
 • 13 In inieens stienged’r behalIeve diejn ieenen iengel, nog ik weet niejt hoeveel aore iengelen uut d’n heemel om d’rheene. In allemaele begonne ze de Hieere God te loovene in priezene.
 • 14 Ze zonge: Ieere zij God in d’n Heemel in Vreede op aerde voor de meansen in wiedat God ‘n welbehaegen heit!

De herders bie de kribbe

[bewerk | brontekst bewerken]
 • 15 Toe de iengelen wieer opesteege waere nae d’n heemel, zeie de herders teegen mekaore: Kom op! Lae’ m’n nae Betlehem goeo. De Hieere heit uus laete weete wat dieer allemaele an de hand is. Lae’ m’n dieer dan toch goeo kieke.
 • 16 Dus gienge ze d’r op ‘n holletjie naetoe, in vonge Maria in Jozef mit ‘t kind in z’n kribbe.
 • 17 In toe ze dat allemaele ezieje hao, gienge ze ze an wie ‘t mar hoeore woe, vertelle wat de iengel oover dat kind ezeid hao.
 • 18 Alle meansen die dat hoeorende, stienge versteld oover wat de herders allemaele rond liejpe te verteIlene.
 • 19 Maria bewaerende al die woorden die oover ‘t kind ezeid wiere in d’r harte, in docht ‘r in stilte oover nae.
 • 20 De herders gienge vromme nae d’r kudde. In ongerweege preeze in loovende ze God voor alles wat ze ehoeord in ezieje hao, want ze hao mit eige aogen kunne zieje, dat alles in wearkelekheid net zoeo was, as d’n iengel ze dat ezeid hao.

Lienk nae buten

[bewerk | brontekst bewerken]
 • George Tanis. Gebore 28 jannewari 1916 in de Weststraete in Ouwdurp. Gesturve 10 juni 2003 in Den Haeg.