Naar inhoud springen

Die Afrikaanse Taalmonument

Uut Wikipedia
Monument in Paarl, Zuid-Afrika.
Deel van het monument.
Plakaat met de twee citaten van dichters in het Afrikaans.
Het pad naar het monument.

Het Afrikaanse Taelmonument (Afrikaans: Die Afrikaanse Taalmonument) is een van de twee monumenten in de wereld, die an een taal gewijd zijn (het aore is het Nederlandse taelmonument in Burgersdorp, ok in Zuud-Afrika). Het is gebouwd op een 'euvel in Paarl, in de West-Kaapprovincie, Zuud-Afrika. Het wier voltooid in 1975 en 'erdenkt het 'alve-eeuwfeêst van de erkenning van het Afrikaans as een ofzonderlijke taal van het Nederlands.

Het monument bestit uut diverse structuren van die invloeden van verscheie taelen en culturen op Afrikaans zelf, evenas politieke ontwikkelingen in Zuud-Afrika symboliseren, als volgt:

  • Heldere Wes'n - de Europese oorsprong van de taal
  • Magisch Afrika - Afrikaanse invloeden op de taal
  • Brugge - tussen Europa en Afrika
  • Afrikaans – de taal zelf
  • Republiek – uutgeroepe in 1961
  • Maleise tael en cultuur

Op een groôte inscriptie bie de ingang, bin twee citaten van prominente dichters in de Afrikaanse taal gebeiteld:

  • Afrikaans is die taal wat vir Wes-Europa en Afrika verbind... Dit vorm 'n brug tussen die groot helder Weste en die magiese Afrika... En wat daar groots aan hulle vereniging kan ontspruit – dit is miskien wat vir Afrikaans voorlê om te ontdek. Maar wat ons nooit moet vergeet nie, is dat hierdie verandering van land en landskap as't ware aan die nuwe wordende taal geslyp, geknee, gebrei het... En so het Afrikaans in staat geword om hierdie nuwe land uit te sê... Ons taak lê in die gebruik wat ons maak en sal maak van hierdie glansende werktuig...

N.P. van Wyk Louw

“Afrikaans is de taal die West-Europa en Afrika verbindt... Het vormt een brug tussen het grote, heldere Westen en magisch Afrika... En welke grote dingen aan deze vereniging ontspruiten - dat is misschien wat te ontdekken valt voor het Afrikaans. Maar wat wij nooit moeten vergeten, is dat deze verandering van land en landschap als het ware de nieuwe taal geslepen, gekneed en gebreid heeft... En zo is Afrikaans in staat gebleken om uit dit onontgonnen land te spreken... Onze taak ligt in het gebruik dat wij van dit glanzende werktuig maken, en zullen maken...”

  • As ons nou hier in die saal af 'n ry pale sou plant, tien pale, om die laatste tien jaar voor te stel, en aan elke paal 'n merk sou maak op 'n hoogte van die vloer af ooreenkomende met die betreklike skryfgebruik van Afrikaans in die respektiewe jaartal, en 'n streep deur die merke trek van die eerste af hier naby die vloer tot by die laatste daar anderkant teen die solder, dan sou die streep 'n snelstygende boog beskryf, nie net vinnig opgaande nie, maar opgaande na 'n vinnig vermeerderende rede. Laat ons nou in ons verbeelding die boog verleng vir die tien komende jare van nou af. Sien u menere waar die punt sal wees, daar buite in die bloue lug hoog oor Bloemfontein, in die jaar 1924.

C.J. Langenhoven

“Als wij nu een rij van palen onderaan deze zaal planten, tien palen, om de laatste tien jaar voor te stellen, en op elke paal maken wij een teken op een hoogte van de vloer overeenkomstig met het relatieve geschreven gebruik van Afrikaans in het respectieve jaar, en wij trekken een lijn, hier van de eerste dichtbij de vloer tot de laatste daar tegen de zolder, dan zou die lijn een snel stijgende boog die beschrijven, die niet alleen snel, maar op een snel stijgende manier toeneemt. Laat ons nu, in verbeelding, de boog verlengen voor de komende tien jaar. Aanschouw, heren, waar het punt zal zijn, daar buiten in de blauwe hemel hoog boven Bloemfontein, in het jaar 1924.”

De zin "DIT IS ONS ERNS" stit op het pad nae 't monument.

Externe verwiezieingen[bewerk | brontekst bewerken]