D'n Vliegende 'Ollander

Uut Wikipedia
The Flying Dutchman van Albert Pinkham Ryder

D'n Vliegende 'Ollander is 'n spôôkschip da in d'n buurt vàn Kaap d'n Hoeie Oop rond zou vaor'n. D'n sage vertelt da 't schip op Paesocht'nd in 't jaor 1676 uutvoer en volgens overlêvering'n verdwêên in 'n storm. Richard Wagner baseerde laoter d'nopera Der fliegende Holländer op dêze legende.

Gerucht'n doen stêêds de ronde da "D'n Vliegende 'Ollander" uut Terneuz'n afkomstig zou zien. Mee naome in Zeêland wordt het volgende verhaal verteld.

Er was eens een zekere Kapitein Willem van der Decken die eigenaar was van een schip. Hij woonde in Terneuzen en stond bekend als een moedig man. Maar op één van zijn zeereizen, zo rond het jaar 1676, is hij spoorloos verdwenen. Men verhaalde dat Van der Decken op weg was naar Indië toen er bij Kaap de Goede Hoop plotseling een hevige storm opstak. De stuurman gaf de kapitein het advies om de storm af te wachten. Maar de kapitein ontstak in razende woede: hij slingerde de stuurman over de reling en gooide zijn Bijbel (die elke kapitein aoltied bie zich had) in het water. Ie greep de spaken van het stuurrad en riep: "Al zou God mij laten zeilen tot aan de jongste dag, de Kaap zal ik ronden!" Nadat hij dit gezegd had, viel er een doodse stilte: de storm ging liggen en de golven bedaarden. Er klonk een stem uit de lucht: "Willem van der Decken, gij zult moeten zeilen tot aan de jongste dag!" De bemanning van het schip stierf één vò één en kapitein Van der Decken bleef alleen over de zeeën rondzwalken. Bij noodweer rond de Kaap meenden zeelieden soms een schim te zien van het spookschip met kapitein Van der Decken verbeten achter het stuurrad.

Gezien[bewerk | brontekst bewerken]

In de jaor'n nao de verdwiining vàn 't schip zou 't nog vaok geziin ziin deu schippers: d'n opvallendste melding komt uut 1880 vàn prins George, d'n laotere koning George Vuuf vàn Engeland, die toen langs d'n kusten vàn Australië voer en 't schip in de verte zag. 't Schip had drie mast'n mee zeil'n waordeu 'n fel rôôd licht scheen; d'n bouw van 't schip stamde uut een lang vervlog'n tiid. George had dertien getuug'n die er allen vàn waor'n overtuugd da 't D'n Vliegende 'Ollander moest ziin.

Achtergrond[bewerk | brontekst bewerken]

Toch is duudelijk da 't schip D'n Vliegende 'Ollander nooit in Terneuzen gebouwd kan ziin, aongezien schêêp'n van de VOC doorgaons wieren gebouwd in Oôstzaon, Zaondam, Amsterdam en Rotterdam (Delfshaven). Het is evenmin zeker da 't schip daadwerkelijk in d'n haven eit gelegen, aangezien de breedte van die haven nog gêên acht meter bedroeg, terwijl 'n VOC schip alleen a 18 meter breid is. De eênige mogelijkheid zou ziin da 't schip gemeerd was langs de kade of zelfs een paar mijl verderop in d'n Honte veu anker lag. Pas na 1827 kreeg Terneuzen als haven meer faom doordat in de periode 1825-1827 'n kanaal wier gegraov'n nao Sas. 'Iermee krêêg de stad Gent een nieuwe verbinding nao zeê. Nog groter zou d'n haven van Terneuzen worden na d'n aonleg van de spoorliin'n Gent-Terneuzen en Mechel'n-Terneuzen omstreeks 1880.

Naom[bewerk | brontekst bewerken]

Dàn ist'r nog 't vraogstuk van d'n naom. Wa is d'n echte naom van 't schip? Men mag d'r vanuut gaon da Vliegende 'Ollander 'n bienaom is omdat 't 'n 'Ollands schip zou ziin en omdat men 't immers tegen de wind in over d'n golven zag 'vliegen'. 'n Mogelijke naom is De Falkenberg mao die wordt oek verbonden aon d'n kap'tiin of de stuurman die hij overboord sloeg.

Bron[bewerk | brontekst bewerken]

Dit artikel staet in 't Land-van-Aksels