Waere Jezuskerke

Uut Wikipedia

As Chinese uutloôp'r van d'n Pinkstertak van 't christendom die in d'n jaer'n negentien 'onderd ontstond, is d'n Waere Jezuskerke (真耶穌教會) 'n nie confessionèle kerke die in negentien zeuventien in Peking is begonnen. D'r ziin wereldwiid zo'n eên-in-'n-alf miljoen anhangers. Die kerke wiest d'n drie-eên'eid af en beschouwt d'n Eêre in Jezus as 'n en d'n zelfde. De tien geloofspunt'n van de Ware Jezuskerke ziin:

  1. 'Eilige Hêêst
  2. in d'n tuun gaon
  3. d'n voetwassing
  4. aovenmaol
  5. D'n Sabbat
  6. Jezus Christus
  7. d'n 'Eilige Biibel
  8. redding
  9. d'n kèrke
  10. d'n t'rugkomst van d'n Eêre
Dit artikel staet in 't Land-van-Aksels