Vissersmonument Moddergat

Uut Wikipedia
Monument Moddergat
De vuuf ongerdelen van het monument mee de naemen van schepen en de omgekomme bemannieng

't Vissersmonument Moddergat is een uut basaltblokken opetrokken gemesseld monument op de zeediek bie Moddergat (Noôrdoôst-Friesland) ter naegedachtenisse an de ramp in de nacht van 5 op 6 maerte 1883, toe de vissersvlote van het Friese tweêlingdorp in een zwaere sturm verging. De tekst op de steen is van de Friese dichter Douwe Tamminga.

't Graniete gedenkteêken wier op 6 maerte 1958 deu de Friese commissaoris van de Konienginne Harry Linthorst Homan onthuld. Bie de onthullieng wast vreêd slecht weer.


Tekst monument Ollans
A.D. 1883 stieken fan dit
plak 109 fiskers mei 22
skippen yn sé. Yn in swiere
stoarm binne 83 man
en 17 skippen bleaun.

As de dea it skip berint,
Dan is der gjin ûntkommen.
O wetter, o wif elemint!
De sé hat jown, hat nommen.

1883 - 6 maert – 1958
A.D. 1883 kozen van deze
plek 109 vissers met 22
schepen de zee. In een zware
storm zijn 83 man
en 17 schepen gebleven.

Als de dood het schip betreedt,
Dan is er geen ontkomen.
O water, o onzeker element!
De zee heeft gegeven, heeft genomen.

1883 - 6 maart – 1958