Pedofilie

Uut Wikipedia

Pedofilie (woord afkomstig uit het Grieks; pais (παις, wortel paid- = 'knaap', 'kind') en philía (φιλία, 'vriendschap')) is een term, die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen en adolescenten tot (zeer jonge) kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn.