Hokkenboeven

Uut Wikipedia

Hokkeboeven of hokkenboeven wearen ongehuwd samenweunende stelletjes. Ongehuwd samenwonen was hokken, mar in de spreektaele wier di al gauw hokkeboeven.