Gebruker:Henk K/Zeeûws - Nederlands

Uut Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Zeeûwse maend'n:

Dit binne de naemen zoas we die op de Zeeuwse Wiki gebruûke:
januaori, februaori, maert, april, meie, juni, juli, auhustus, september, oktober, november, december.

De daegen:

maendag, diensdag, weunsdag, dùnderdag, vriedag, zitterdag, zondag.


Nederlands Zeeûws
aan an
afbreken ofbreke
alleen alleêne
alles aolles
als as
alsook asok
andere aore
beduidend bedudend
behoren be'ore
bekijken bekieke
bewaar bewaer
bij bie
bijdrage biedraege
bijna naebie
bladzij bladzie
bovendien butendien
breed breêd
bruin bruun
categorie Categorie
copyright kopieregte
de d'n of de
daar daer
daarmee daermeê
direkt direk
door deur
dragen draege
Duitsland Duusland
een d'n
eigen eiges
elk ielk
Engeland Iengeland
enkel ienkel
er d'r
familie femielje
Frankrijk Frankriek
geen gin
gelijk geliek
gemeente gemeênte
secretariaat oôdplekke
grijs gries
groot groôt
grootste groôste
hebben hé'n
heeft heit
inhoud inoud
jouw joe
juist juust
kijken kiêke
krijgen kriege
kleêd
klopt klop
krijt kriet
kunnen kunne
lijst lieste
links lienks
maar maor
meest meêst
meestal meêstâ
met meê
mij mie
mijn mien
moet moe
naar nae
nakijken naekieke
Nederland Nederland
niet nie
oceaan oceaon
ongehoord onhoort
ook ok
oudste ouste
paar paer
paard peerd
projekt projek
recht regt
samen saeme
speciale speciaole
stellen stelle
storm sturm
uit uut
veel veê
verder védder
veruit véruut
vijf vuufe
vind vin
vogel veugel
voor vor
vooral voraol
vooruit voruut
water waeter
wel
wijfje wuufje
worden ore
zee zeê
zeg zei
zeggen zeie
zekerheid zeêrheit
zijn bin
zomer zeumer
zorgen zurge
zowel zoôwel
zwaar zwaer
zwaarder zwaeder